Broschyr till spårägare

Strukton – spårägare

Järnvägsföretaget Strukton Rail har flera stora kontrakt med Trafikverket och SL. Men även privata spårägare är en viktig målgrupp. I somras fick vi i uppdrag att ta fram en broschyr som riktar sig särskilt till dessa. Syftet är att presentera företagets verksamhet och kompetens samt förmedla vinster med att anlita Strukton, för i första hand spårunderhåll. Uppdraget omfattar kreativa lösningar, bildval, grafisk form, originalproduktion, copy samt projekt- och produktionsledning. Vi har även tagit fram ett följebrev som skickas ut tillsammans med broschyren.

Strukton – spårägare

Strukton – spårägare

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies