Jenny lämnar över till Linda

Jenny är föräldraledig från den 1 december och lämnar därmed över till vikarierande projektledare Linda Wadensten, på plats från den 2 januari 2012. Lycka till, Jenny – välkommen, Linda!

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies