Tidning om Fritt val av hjälpmedel 2011

Omslaget till Hjälpmedelsinstitutets tidning om Fritt val av hjälpmedel

Ett uppslag ur Hjälpmedelsinstitutets tidning om Fritt val av hjälpmedel

Ett uppslag ur Hjälpmedelsinstitutets tidning om Fritt val av hjälpmedel

Ett uppslag ur Hjälpmedelsinstitutets tidning om Fritt val av hjälpmedel

Hurra! har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet (HI) producerat en tidning om Fritt val av hjälpmedel – ett nytt sätt att förskriva hjälpmedel, som gör användaren mer delaktig. Vi har ansvarat för text och form från start till mål. Resultatet blev ett 32-sidigt lättsamt magasin med en mix av reportage, artiklar och notiser som speglar olika erfarenheter.

Tidningen distribuerades vid en slutkonferens i Stockholm den 8 december, då regeringsutredningen Fritt val av hjälpmedel presenterades. Målgruppen var landstingspolitiker, tjänstemän, förskrivare och hjälpmedelsanvändare. Vi har även tagit fram en tillgänglig pdf-version av tidningen. Responsen har varit mycket positiv – tidningen har efterfrågats och uppskattats både internt och externt.

Hurra! är sedan 2008 upphandlade av HI för grafisk produktion. Andra uppdrag är grafisk profilmanual, rapporter samt utställningsmaterial.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies