Bli proffs i kanalen!

Bli proffs i kanalen

Hurra! har på uppdrag av Stockholms Hamnar producerat en 6-sidig broschyr om slussning. Broschyren skickas ut till alla som köper slusskort och innehåller information om regler vid broar och slussar. Förutom grafisk form och produktion ingick pedagogiska illustrationer i arbetet.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies