Bli proffs i kanalen!

Bli proffs i kanalen

Hurra! har på uppdrag av Stockholms Hamnar producerat en 6-sidig broschyr om slussning. Broschyren skickas ut till alla som köper slusskort och innehåller information om regler vid broar och slussar. Förutom grafisk form och produktion ingick pedagogiska illustrationer i arbetet.

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies