Utställning av järnvägsplan i Folkets hus i Nynäshamn

Stockholms Hamnar har ställt ut järnvägsplanen för Stockholm Norvik Hamn i Folkets hus i Nynäshamn. En godshamn ska byggas i Nynäshamn, och mellan hamnen och den befintliga Nynäsbanan planerar Stockholms Hamnar att bygga ett industrispår. Järnvägsplanen för detta spår ställdes ut i Nynäshamns Folkets hus, för att informera om projektet och ge möjlighet att komma med synpunkter. Utställningen pågick till och med den 1 december 2014. Hurra! ansvarade för grafiska lösningar och originalproduktion inklusive kvalitetskontroll och hjälp med montering och annat praktiskt arbete på plats.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies