Vad händer på spåret?

Spåradiskt nr 2, 2015Spåradiskt nr 2, 2015Spåradiskt nr 2, 2015Spåradiskt nr 2, 2015

Svaren finns i Spåradiskt. Nya kontrakt, höghastighetsbanor, tågdesign, skyddsutrustning och gamla stationshus är några av ämnena i senaste numret av Strukton Rails kundtidning, som levererades i början av november.

Hurra! har producerat och utvecklat Spåradiskt sedan 2003. Idag har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution.

Spåradiskt ges ut två gånger om året. Planeringen för nästa nummer är redan igång.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies