Två tidningar på en vecka

Spåradiskt och Etteplan News

Med bara några dagars mellanrum damp de ner – höstens nummer av Spåradiskt och Etteplan News.

Strukton Rails tidning Spåradiskt har vi producerat och utvecklat sedan 2003, medan Etteplan News kom till 2013 då vi fick Etteplans uppdrag att skapa en kundtidning från grunden.

En kundtidning är ett utmärkt säljverktyg då man på ett konkret och trovärdigt sätt kan berätta om – eller låta kunden berätta om – olika projekt och kundnyttan i dessa. På så vis lockas både nya och befintliga kunder. En tidning är även ett bra sätt att sprida information samt skapa samhörighet och stolthet bland medarbetarna. Du får en fast ram för företagets kommunikation – med gott om utrymme att styra och påverka.

Vill du prata kundtidning med oss? Slå en signal eller skriv en rad så gör vi slag i saken.

Här kan du läsa mer om våra kundtidningar.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies