Hurra! för Sveriges Bussföretag!

Sveriges Bussföretag – Fördel Bussen

I mitten av mars fick vi ett samtal från Sveriges Bussföretag, som behövde hjälp med att lansera sin kampanj ”Fördel bussen”. Som ett led i kampanjen ska vi under våren ta fram en folder och ett grafiskt manér för en landningssajt.

Kampanjen ska få omvärlden att inse hur bra bussen är och vilken nytta bussföretagen gör. Materialet som tas fram av Hurra! riktar sig i första hand till politiker och beslutsfattare och ska användas vid Sveriges Bussföretags medverkan i Almedalen i sommar.

Kul, tycker vi och ser fram emot ett gott samarbete! Resultatet ser du här när sommaren närmar sig.

Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor. I dag har förbundet cirka 370 medlemsföretag med cirka 26 000 anställda.

Sveriges Bussföretag – Fördel Bussen

Sveriges Bussföretag – Fördel Bussen

Sveriges Bussföretag – Fördel Bussen

Sveriges Bussföretag – Fördel Bussen

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies