Grafisk form

Grafiskt manér för Energimyndigheten

Hurra! blev upphandlade av Energimyndigheten 2005 och vi har sedan dess producerat en mängd informationsmaterial åt dem. Nu har vi fått i uppdrag att ta fram ett manér för projektet Uthållig kommun, med utgångspunkt från myndighetens övergripande grafiska profil. Manéret ska fungera i flera olika medier och fungera under en treårsperiod. Uthållig kommun har bedrivits […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies