Grafiskt manér för Energimyndigheten

Hurra! blev upphandlade av Energimyndigheten 2005 och vi har sedan dess producerat en mängd informationsmaterial åt dem.

Nu har vi fått i uppdrag att ta fram ett manér för projektet Uthållig kommun, med utgångspunkt från myndighetens övergripande grafiska profil. Manéret ska fungera i flera olika medier och fungera under en treårsperiod. Uthållig kommun har bedrivits sedan 2003 och syftar till att stärka deltagande kommuners möjligheter att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i verksamheten. Under hösten ska vi även producera faktablad, rollups och affischer om Energirådgivning, svensk och engelsk version.

Se hur det grafiska manéret blev här →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies