Stockholms Hamnar i utveckling

Som Stockholms Hamnars huvudbyrå har vi ständigt flera hamnrelaterade projekt som rullar. Under hösten och vintern ska vi bland annat ta fram informationsmaterial om utvecklingen av Värta- och Frihamnen – ett omfattande och spännande projekt.

Stockholms stad planerar nya arbetsplatser och bostäder i området, vilket innebär att delar av hamnområdet behöver tas i anspråk. Samtidigt utvecklas hamnverksamheten. Stockholms Hamnar har tagit fram en vision som visar hur hamnens nuvarande och framtida behov ska tillgodoses samtidigt som ytor kan frigöras för andra ändamål. Denna vision håller nu på att realiseras. Läs mer på stockholmshamnar.se.

Andra aktuella projekt är Stockholms Hamnars allra första delårsrapport. Från och med i höst ska tre delårsrapporter produceras varje år. Höstens nummer av Transportbarometern, Stockholms Hamnars och Luftfartsverkets gemensamma nyhetsblad är klart. Vi har även arbetat med redesign av Stockholms Hamnars webbsida, formgivning av en bok om hamnen och dess verksamhet samt ett flertal olika annonser. Annonskampanjen för Stockholms Hamnars containerterminal ”For great flow!” löper vidare, liksom den övergripande annonskampanjen som informerar om hamnens verksamhet i fack- och dagspress.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies