Skyltar

Invigning av båthållplatser

Den 25 maj invigdes tre båthållplatser av Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholms stad samt ordförande i Stockholms Hamnar. Inom en månad kommer över tjugo nya båthållplatser vara tillgängliga längs stadens kajer. Hurra! har designat hållplatsskyltarna. Bakom båthållplatserna står Stockholms Hamnar som vill öppna möjligheten för stockholmare och turister att transportera sig via vattenvägarna […] Läs mer →

Skyltade båthållplatser lanseras i vår

Under våren 2010 lanserar Stockholms Hamnar ett tjugotal båthållplatser längs Stockholms innerstadskajer. Därmed ökar möjligheterna att ta båten i stället för bussen. Hurra! har designat skyltarna som visar var hållplatserna finns. Stockholms Hamnar vill öppna möjligheten för stockholmare och turister att transportera sig via vattenvägarna – till skärgården och andra stadsdelar. Båthållplatserna ska fungera precis […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies