Skyltade båthållplatser lanseras i vår

Skyltade båthållplatser

Under våren 2010 lanserar Stockholms Hamnar ett tjugotal båthållplatser längs Stockholms innerstadskajer. Därmed ökar möjligheterna att ta båten i stället för bussen. Hurra! har designat skyltarna som visar var hållplatserna finns.

Stockholms Hamnar vill öppna möjligheten för stockholmare och turister att transportera sig via vattenvägarna – till skärgården och andra stadsdelar.

Båthållplatserna ska fungera precis som övriga hållplatser för buss, tunnelbana och tågtrafik. Här kan både privat- och yrkesmässig trafik släppa på och av passagerare. Det är upp till den kommersiella trafiken att lägga om och etablera sina linjer, i dagsläget finns inga generella tidtabeller.

Hållplatsskyltarna presenterades på båtmässan ”Allt för sjön” på Stockholmsmässan i Älvsjö den 6–14 mars. Hurra! har designat skyltarna i samarbete med skylttillverkaren och Stockholms Hamnar. De bågformade skyltarna är 2,5 meter höga och cirka 1 meter breda. Överskyltarna visar tydligt med text och illustration att båtar får stanna till. Här står även den aktuella hållplatsens namn. På underskyltarna finns en karta där övriga båthållplaster är utmärkta.

Uppsättning av skyltarna beräknas ske i april.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies