Fler uppdrag för TYA

För TYA, Tranportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har vi flera uppdrag på gång. TYA bedriver omfattande kursverksamhet inom arbetsmiljö och yrkesfortbildning samt gör insatser för rekrytering, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

Hurra! producerar kursblad, som bygger på intervjuer med kursdeltagare, på löpande basis. Framtagningen av de sju årliga branschbroschyrerna, som presenterar TYAs verksamhet inom Terminal och Lager, Åkeri, Taxi och Samhällsbetalda resor, Däck och Petroleum, Flyg, Hamn och Stuveri samt Miljö, pågår för fullt. Övriga aktuella projekt är framtagning av en broschyr om utbildningen Transport Management, en packmästarhandbok, utbildningsmaterial om djurtransporter samt annonser.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies