Kampanj för Novator

Novator - annonser

Teknikföretaget Novator har under lång tid arbetat med att utveckla en borrningsteknik som gör det perfekta hålet. Hurra! har fått i uppdrag att ta fram en kampanj som berättar om tekniken och dess fördelar.

Borrningstekniken som Novator har utvecklat kallas orbital drilling och är främst avsedd att användas vid tillverkning av flygplan och delar av flygplan. Fördelarna är många. En studie utförd av Airbus, som framgångsrikt testat tekniken, visar bl a på halverade ledtider och kraftigt sänkta kostnader.

Syftet med kampanjen är att öka kännedomen om Novator på marknaden. Målgruppen är företag som tillverkar och sätter samman flygstrukturer. I kampanjen ingår annonsering i internationell fackpress, utskick med inbjudan till Novators ”Open Houses” samt del av Novators webbsida.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies