The Synthetic Family

The Synthetic Family är ett Stockholmsbaserat konsultföretag med inriktning på förändringsarbete. För deras räkning har vi bland annat producerat säljmaterial i form av en serie produktblad med ny grafisk form.

Produktbladen presenterar företagets verksamhet och tjänsteutbud. Materialet är avsett att användas i säljsituationer, till exempel att lämna efter sig vid kundmöten. Vi har tidigare producerat ett antal annonser och trycksaker för The Synthetic Family.

The Syntethic Family - produktblad

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies