The Synthetic Family

The Synthetic Family är ett Stockholmsbaserat konsultföretag med inriktning på förändringsarbete. För deras räkning har vi bland annat producerat säljmaterial i form av en serie produktblad med ny grafisk form.

Produktbladen presenterar företagets verksamhet och tjänsteutbud. Materialet är avsett att användas i säljsituationer, till exempel att lämna efter sig vid kundmöten. Vi har tidigare producerat ett antal annonser och trycksaker för The Synthetic Family.

The Syntethic Family - produktblad

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies