Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Stockholms Hamnars miljöarbete håller världsklass

Stockholms Hamnar – miljöarbete i världsklassStockholms Hamnar – miljöarbete i världsklassStockholms Hamnar – miljöarbete i världsklass

Stockholms Hamnar är en av världens åtta främsta hamnar när det gäller miljöhänsyn. Det framkom i en internationell studie från 2007.

Inom koncernen pågår ständigt ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan, inte bara i när- och Östersjöregionen utan även globalt. I slutet av april medverkade Stockholms Hamnar i ett miljöseminarium i Stockholm med utställnings- och broschyrmaterial framtaget av Hurra!.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies