Stockholms Hamnars miljöarbete håller världsklass

Stockholms Hamnar – miljöarbete i världsklassStockholms Hamnar – miljöarbete i världsklassStockholms Hamnar – miljöarbete i världsklass

Stockholms Hamnar är en av världens åtta främsta hamnar när det gäller miljöhänsyn. Det framkom i en internationell studie från 2007.

Inom koncernen pågår ständigt ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan, inte bara i när- och Östersjöregionen utan även globalt. I slutet av april medverkade Stockholms Hamnar i ett miljöseminarium i Stockholm med utställnings- och broschyrmaterial framtaget av Hurra!.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies