Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

På väg mot framtiden

Omslaget till broschyren På väg mot framtiden

ÅF bedriver konsultverksamhet inom många olika branscher. När de ville göra en broschyr som presenterade deras kompetens och tjänsteutbud inom området järnväg kontaktade de oss på Hurra!. Broschyren producerades bland annat för att användas under ÅF:s medverkan på Nordic Rail-mässan.

Ett uppslag ur broschyren På väg mot framtiden

”På väg mot framtiden” beskriver ÅF:s olika kompetenser och kundnytta. Broschyren är tänkt att ”leva länge” och för att kunna anpassa den till många olika ändamål och målgrupper är broschyrens pärm utrustad med en mappficka där man kan lägga i separata faktablad eller annan, mer aktuell eller riktad information. ÅF vill använda sig av broschyren i alla sammanhang och till alla målgrupper, därför är broschyren skriven så att det inte krävs förkunskaper för att kunna ta till sig innehållet.

Vi har stått för idé, textredigering, utformning utifrån ÅF:s grafiska profil samt bildval i samråd med ÅF. Uttalade målgrupper är: gamla och nya kunder, branschfolk, samhällsplanerare, skolor samt politiker.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies