Grafisk profil för Energimyndigheten

Energimyndigheten tar hjälp av Hurra! för att se över sitt grafiska profilprogram, som styr all extern kommunikation, samt produktion av en grafisk manual.

I uppdraget ingår bland annat att se över typsnitt, dekorfärger, bildpolicy samt grafisk form. Vi ska även ge förslag kring tillämpning av den grafiska profilen i webbaserade lösningar och elektroniska nyhetsbrev. Samtliga regler och riktlinjer ska sammanställas i en manual. Även tryckning ingår i jobbet.

Hurra! är sedan 2006 upphandlade av Energimyndigheten. Vi har sedan dess producerat en stor mängd rapporter, broschyrer och utställningsmaterial.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies