Spåradiskt 1/10 har landat!

Spåradiskt nr 1, 2010Ett uppslag ur Spåradiskt nr 1, 2010Ett uppslag ur Spåradiskt nr 1, 2010Ett uppslag ur Spåradiskt nr 1, 2010Ett uppslag ur Spåradiskt nr 1, 2010

Lagom till påsk levererades Spåradiskt – Strukton Rails svensk/norska kund- och personaltidning som ges ut fyra gånger per år. I detta nummer kan man bland annat läsa om framgångsrikt konkurrentsamarbete, skiftarbete, snöröjning på spåret samt nya spännande uppdrag. Dessutom uppmärksammas Strukton Rails 10-årsjubileum genom en presentation av några av de medarbetare som funnits med sedan starten år 2000.

Tidningen har sedan 2003 producerats av Hurra! som även skapade den nuvarande grafiska formen 2007. Från och med 2010 har Hurra! fått utökat ansvar för Spåradiskt, vilket betyder att vi helt och hållet leder redaktionsarbetet med skribenter, fotografer och andra inblandade. Redaktionen består av vår uppdragsgivare, två fasta externa skribenter samt copywriter, ad och projekt- och produktionsledare från Hurra!.

I vårt arbete ingår att ha en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Hurra! styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textredigering, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution. Produktionen av nästa nummer pågår för fullt.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies