Hjälpmedelsinstitutets grafiska profilmanual

Omslaget till Hjälpmedelsinstitutets grafiska profilmanual

Hjälpmedelsinstitutets (HI:s) befintliga grafiska profil, för bland annat alla trycksaker som ges ut i HI:s namn, var några år gammal och behövde en översyn och upplyftning. HI ville inte ändra profilen i grunden, utan få den att kännas modern och mer lättarbetad med tydliga alternativ för deras olika trycksaker.

Uppdraget omfattade

  1. Ideér till viss modernisering och revidering av HIs grafiska profil när det gäller format, layout och typsnitt.
  2. Revidering och originalproduktion av den nya grafiska manualen.
  3. Framtagning och originalproduktion av en ”lättversion” på 20 sidor, av denna manual, som ska användas av handläggare på HI eller andra som inte har behov av den fullständiga manualen.
  4. Framtagning av tillgängliga originalmallar i InDesign och Word av dokumenten till den nya grafiska profilen.

Lösning och resultat

HI har en omfattande trycksaksflora med många olika nivåer på produktionerna beroende på målgrupp, ändamål och budget. Vi skapade därför ett tydligt och unikt dekormönster samt ett antal fasta layoutmallar för de olika trycksakerna. Vi tog även fram en färgskala med nio färger. Syftet var att HI skulle få många alternativ att välja mellan vid trycksaksproduktion, men samtidigt få en tydlig grafisk identitet som höll ihop deras produktioner.

Samtliga produkter som HI tar fram måste ha hög tillgänglighet och motsvara de krav som ställs från föreningens medlemmar. Detta ställde i sin tur höga krav på våra lösningar.

Produktionen resulterade i en 36-sidig profilmanual med regler och rekommendationer för i första hand HI:s interna kommunikatörer och grafiska producenter men även för upphandlade externa leverantörer. Vi tog även fram en 20-sidig ”kortvariant” av manualen.

Ett uppslag ur Hjälpmedelsinstitutets grafiska profilmanual

Ett uppslag ur Hjälpmedelsinstitutets grafiska profilmanual

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies