Grafisk manual för Energimyndigheten

Omslaget till Energimyndighetens grafiska profil

Nu blir det enklare för Energimyndigheten att kommunicera och hålla kolla på alla grafiska regler. Vi har sett över myndighetens grafiska profilprogram som styr all extern kommunikation – typsnitt, dekorfärger, bildpolicy, grafisk form med mera – samt gett förslag kring tillämpning av den grafiska profilen i webbaserade lösningar och elektroniska nyhetsbrev. Samtliga regler och riktlinjer sammanställdes i en väl genomarbetad, tryckt manual på 52 sidor. Manualen är mycket uppskattad och underlättar arbetet med kommunikation och grafisk produktion.

Ett uppslag ur Energimyndighetens grafiska profilEtt uppslag ur Energimyndighetens grafiska profilEtt uppslag ur Energimyndighetens grafiska profilEtt uppslag ur Energimyndighetens grafiska profilEtt uppslag ur Energimyndighetens grafiska profilEtt uppslag ur Energimyndighetens grafiska profil
Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies