Tillväxtverket och Rikspolisstyrelsen valde Hurra!

Både Tillväxtverket och Rikspolisstyrelsen har upphandlat reklambyrå i höst. Båda valde Hurra! Uppdragen avser exponeringstjänster för Tillväxtverket och fotografering för Rikspolisstyrelsen. Vi ser fram emot bra samarbeten!

När det gäller Tillväxtverket är vi en av tre byråer som valts ut för att ta fram tjänster och produkter för exponering vid mässor och liknande.

Uppdrag för Rikspolisstyrelsen kommer att utföras tillsammans med fotograf Ryno Quantz som vi har samarbetat med i flera år.

Båda avtalen omfattar två år med möjlighet till förlängning.

Hurra! har lång erfarenhet, både när det gäller bildlösningar/fotografering och utställningar/mässor. Nu ser vi fram emot att lära känna våra nya kunder genom nya spännande projekt!

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies