Premiärjobb för Grontmij

Grontmij – Miljö och infrastruktur
Vårt första uppdrag för teknikkonsultföretaget Grontmij är klart – en broschyr för affärsområde Infrastruktur och miljö. Vi ansvarade för intervjuer och faktainsamling, copy, bildlösningar och grafisk produktion. Broschyren innehöll bland annat presentation av Grontmijs aktuella projekt, som nya E18 Hjulsta–Kista, Söderledstunneln, uppgradering av tunnelbanans röda linje samt Citybanan, inklusive kundcitat. Fler jobb för Grontmij är på gång – vi ser fram emot fortsatt gott samarbete!
Grontmij – Miljö och infrastruktur

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies