Information om IPv6 – ett nytt internetprotokoll

I oktober 2011 tog vi fram en folder för Post- och telestyrelsen (PTS) om hur man inför IPv6, som är ett nytt internetprotokoll. IPv6 utvecklades på grund av att antalet möjliga adresser i IPv4 inte är tillräckligt. I samband med foldern producerade vi även tre rollups och tre affischer för att informera om IPv6. I mars 2013 tog vi fram ännu en folder med tips till dem som vill upphandla IPv6.

Folder

IPv6-folder

Rullplanscher

IPv6 rullplanscher

Affischer

IPv6 affisch

IPv6 affisch

IPv6 affisch

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies