Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Aktuella ämnen i vårens Spåradiskt

Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014

Det händer mycket i järnvägsbranschen och på Strukton Rail nu. I vårens Spåradiskt, Struktons kund- och personaltidning, kan du bland annat läsa om samgåendet med BB Rail, det förnyade ansvaret på Södra stambanan och arbetet för högre säkerhet i branschen. Det ökande intresset för modelljärnvägar, trängseln i tunnelbanan och partiröster om järnvägen inför valet, är andra aktuella ämnen som tas upp.

Hurra! har producerat Spåradiskt sedan 2003. Formen skapade vi 2007 och har sedan vidareutvecklat den efterhand. Sedan 2010 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution. Spåradiskt ges ut två gånger om året.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies