Hurra! Höstens Spåradiskt är här!

Spåradiskt nr 2 2014

Det är lite som julafton här på Hurra! när Spåradiskt, Strukton Rails kundtidning, levereras. I nummer 2:14 får läsarna bland annat bekanta sig med två nya områden inom Strukton – affärsområde Kraft och Region Väst. Tidningen innehåller även artiklar om Struktons arbete med Citybanan, trafikutmaningar i ett växande Stockholm, franskt lågpriståg, trädsäkring längs spåret och mycket mer. Serien Materialet i fokus avslutas i detta nummer med Signalhistorik på Roslagsbanan.

Strax efter att höstnumret landat påbörjar vi planeringen för nästa nummer som ges ut i vår.

 

Ett uppslag ur Spåradiskt nr 2 2014

Ett uppslag ur Spåradiskt nr 2 2014

Hurra! har producerat Spåradiskt sedan 2003. Formen skapade vi 2007 och har sedan vidareutvecklat den efterhand. Sedan 2010 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution. Spåradiskt ges ut två gånger om året.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies