Helikoptrar, AR-teknik och dolda talanger i Etteplans kundtidning!

Etteplan News nr 1 2014

Ett nytt nummer av Etteplan News är här. Tidningen bjuder bland annat på läsning om Fortums outsourcing av teknisk dokumentation till Etteplan, om samarbetet med Bosch Thermoteknik och om Sjöfartsverkets nya räddningshelikoptrar. Du kan även läsa om den viktiga rollen som SRE-konsult, spännande events och dolda talanger – allt inom Etteplan.

Trendspaningen handlar om teknisk dokumentation – från arkiv till interaktiv. Med hjälp av Augmented Reality-tekniken kan ritningen på tidningens omslag förvandlas till en 3D-bild av Etteplans nya testanläggning.

Tidningen omfattar 20 sidor och trycks i 8 000 ex.

Ett uppslag ur Etteplan News 1 2014

Ett uppslag ur Etteplan News 1 2014

Etteplans och Hurra!s samarbete kring Etteplan News inleddes hösten 2013, då den allra första tidningen skapades, och omfattar bildlösningar, fotografering, grafisk form, intervjuer och research, copy samt originalproduktion.

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Tjänsterna är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på kundernas produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Etteplans erfarenhet och kompetens har byggts upp under 30 år och har utvecklat en stark tillväxt i Finland, Sverige och Kina

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies