Vi är cyklist. När blir du?

Att cykla är bra för hälsan, miljön och ekonomin. Hurra! har av ResSmart fått uppdraget att skapa en kampanj för att öka intresset för cykling, i första hand i Stockholms län.

Målsättningen är att fler ska ställa bilen och istället ta cykeln vid resor upp till 5 km. Kampanjen omfattar en kortfilm, webbplats, tävling samt annonser och print. Håll utkik under hösten och titta in på viarcyklist.se. Kampanjen har tagits fram av Hurra! i samarbete med filmproducenten Swedish Frames.

ResSmart är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i Stockholms län. Idag består ResSmart av 22 kommuner i Stockholms län samt SLL och Regionala cykelkansliet. I kampanjen medverkar även kommunerna Ekerö och Karlskrona.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies