Hurra!

Hurra! för hamnkommunikation i världsklass

Vid en ceremoni i Los Angeles onsdagen den 8 maj mottog vår kund Stockholms Hamnar pris för näst bästa hamnkommunikation i världen. Priset ”Port Communications award” skapades 2011 för att inspirera till förbättrad kommunikation i världens hamnar och tydliggöra vikten av kommunikationsinsatser för att berätta om hamnarnas betydelse för omvärlden. – Stockholms Hamnar visar upp […] Läs mer →

Hurra! för Admotion

Hurra! har inlett ett samarbete med Admotion, som erbjuder lösningar, service och komponenter till olika tillverkare, till exempel motorer, transmissioner, ställdon och gasfjädrar för roterande och linjära rörelser. Vi har startat projektet att ta fram en digital företagspresentation samt texter till deras webbplats. Materialet ska rikta sig till företag som arbetar med hjälpmedel inom medicin […] Läs mer →

Tack, hej och lycka till!

Vår projekt- och produktionsledare Jenny har efter sin föräldraledighet valt att gå vidare till nya utmaningar. Lycka till, önskar vi och ger oss ut i jakten på en ny kollega som kan hålla ordning på oss.

Årsredovisning för Trelleborgs Hamn

Hurra! har fått uppdraget att ta fram Trelleborgs Hamns årsredovisning för 2012. Det innebär att vi ansvarar för kreativa lösningar, copy, grafisk form, originalproduktion samt projekt- och produktionsledning. Därmed utvecklas vårt samarbete som tidigare omfattat framtagning av ett manér för marknadsföring av Europakorridorerna, säljblad och PowerPoint-presentation om korridorerna samt broschyren ”Trelleborgs Hamn 150 år”.

Hurra! Nytt år – nya tag!

Här på Hurra! öser vi på för fullt med årsredovisningar för Stockholms Hamnar, Stockholmshem, Trelleborgs Hamn och IDL Biotech. Vi har även inlett arbetet med årets första nummer av Spåradiskt, Strukton Rails kund- och personaltidning. Utöver detta har vi flera uppdrag för IT-företaget Bolero, Post- och telestyrelsen, Stockholms Hamnar, Strukton Rail, Sveriges Tågoperatörer, Sweco, TYA, […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies