Stockholms Hamnar i utveckling

Inom Stockholms Hamnar pågår flera större utvecklingsprojekt. Kapellskärs Hamn expanderar, i Värta- och Frihamnen förbereds omfattande satsningar och på Norvikudden i Nynäshamn byggs en ny godshamn. För Hurra!, som är Stockholms Hamnars huvudbyrå, betyder det en rad spännande uppdrag.

Under våren och sommaren ska vi bland annat ta fram informationsmaterial om den spännande utvecklingen av Värta- och Frihamnen. Här planeras nya arbetsplatser och bostäder. Samtidigt utvecklas hamnverksamheten. Stockholms Hamnar har tagit fram en plan för hur hamnens behov ska tillgodoses samtidigt som ytor kan frigöras för andra ändamål. Dessa planer håller nu på att realiseras. Läs mer på stockholmshamnar.se.

På fastighetssidan genomförs ett antal spännande projekt som leder till ännu fler uppdrag för Hurra!. En ny kryssningsterminal byggs i Frihamnen och Stora Tullhuset på Stadsgården genomgår en omfattande ombyggnation för att inrymma ett ABBA-museum och ett mindre kryssningscenter.

Hamnbygget på Norvikudden i Nynäshamn kan du läsa mer om under rubriken Framtidens hamn i Östersjön.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies