Höstnytt

Hösten har rivstartat på Hurra! med en rad spännande uppdrag. Vi arbetar bland annat med en utställning på Sjöhistoriska museet för Stockholms Hamnar, tidningen Spåradiskt för Strukton Rail och TYAs sju branschkataloger för 2011.

Som en del i Sjöshistoriska museets permanenta utställning ska Stockholms Hamnar presentera hur samtidens och framtidens hamn ser ut. Hurra! står för idé och kreativa lösningar samt grafisk produktion av allt material. Utställningen invigs i december och pågår i två år.

Vi arbetar även med en mindre, permanent utställning om Kapellskärs Hamn – en sexsidig monter i hamnterminalen i Kapellskär.

För ÅF Infrastruktur arbetar vi även med en broschyr om berg- och mätteknik. Broschyren ”Framtiden på spåret” levererades i början av september.

Årets tredje nummer av Strukton Rails kund- och personaltidning Spåradiskt produceras för fullt och ges ut i början av november. Sedan 2010 har Hurra! det redaktionella ansvaret för tidningen. Den grafiska formen tog vi fram för några år sedan och produktionen har vi ansvarat för sen länge.

TYAs sju branschkataloger för 2011 är under produktion. TYAs verksamhet är indelad i sju delbranscher; Åkeri, Petroleum, Miljö, Terminal och Lager, Hamn och Stuveri, Flyg samt Taxi. Sedan nästan tio år tillbaka producerar vi årliga kataloger som presenterar TYAs kurser, produkter och projekt inom respektive bransch. Katalogerna följer den grafiska profil som vi skapade år 2000.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies