Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Hurra! ger form åt Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, upphandlade byrå för grafisk formgivning under vintern och i hård konkurrens föll valet på oss – Hurra!. Det tvååriga avtalet, med möjlig förlängning, omfattar grafisk formgivning av tryckt informationsmaterial, annonsproduktion, utformning av logotyper, grafiska profiler samt utställningsmaterial.

Redan samma dag som kontrakt skrevs fick vi uppdraget att producera en folder. Snabba puckar gillar vi. Nu tror och hoppas vi på ett långt, roligt och givande samarbete. Välkommen till oss, PTS!

PTS är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer.

De övergripande målen är långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. De flesta av myndighetens 250 anställda arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Tjänsteställen finns även i Kiruna, Luleå, Limhamn och Sköndal.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies