Tema attityder i Spåradiskt 2:2012

Spåradiskt nr 2, 2012.Spåradiskt nr 2, 2012.Spåradiskt nr 2, 2012.Spåradiskt nr 2, 2012.Spåradiskt nr 2, 2012.Spåradiskt nr 2, 2012.Spåradiskt nr 2, 2012.

Ett rykande färskt nummer av Strukton Rails kund- och personaltidning är ute. I Spåradiskt 2:2012 kan du läsa om attityder kring säkerhet och hjälmanvändning samt hur man ska locka fler kvinnor till branschen. Även Struktons nya kontrakt för SL samt sommarens spårbytesprojekt mellan Storvik och Morshyttan finns med – och mycket mer.

Tidningens nuvarande form skapades av Hurra! 2007 och har sedan vidareutvecklats. Vi har producerat tidningen sedan 2003. Sedan 2010 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution.

Spåradiskt ges ut två gånger om året.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies