Programfolder till IPv6-seminarium

IPv6 programfolder

Vi har producerat en programfolder för Post- och telestyrelsens (PTS) seminarium om IPv6 som hölls den 9 oktober 2013. IPv6 är ett nytt internetprotokoll som har utvecklats på grund av att antalet möjliga adresser i IPv4 inte är tillräckligt. Vi har tidigare producerat två foldrar samt flera rollups och affischer med information om IPv6.

Hurra! har varit upphandlade av Post- och telestyrelsen (PTS) för grafisk formgivning sedan våren 2011.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies