Uppdrag

Grafisk manual för Svensk Fjärrvärme

När vi inledde vårt samarbete 2002 behövde Svensk Fjärrvärme en ny grafisk profil. I uppdraget ingick även att finna ett manér för framtagning av rapporter och annat material som Svensk Fjärrvärme ger ut. Med utgångspunkt från Svensk Fjärrvärmes befintliga logotyp skapade vi en grafisk profil som bland annat består av olika mönster som används på […] Läs mer →

Utveckling av Stockholms Hamnars grafiska profil

År 2001 påbörjades arbetet med att modernisera och justera Stockholms Hamnars befintliga logotype, förnya och utöka den befintliga grafiska profilen samt producera en grafisk manual. Tidigare hade Stockholms Hamnar en väldigt enkel grafisk profil som i princip omfattade logotyp, typsnitt och färger. Då vi arbetat med Stockholms Hamnar under ett antal år var vi väl […] Läs mer →

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar

I början av 2000-talet fanns ett behov av att informera allmänhet, politiker och beslutsfattare om de olika delarna av hamnarnas verksamhet för att de skulle förstå hur betydelsefulla hamnarna är för Stockholm och regionen i övrigt. Hurra! fick uppdraget att ta fram en annonsserie med detta budskap. Många känner inte till att mycket av det […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies