Uppdrag

Release för Sprint Biosciences nya sajt

Läkemedelsföretaget Sprint Bioscience har med Hurra!s hjälp utvecklat och renodlat sina två webbplatser, som tidigare skiljde sig åt både form- och innehållsmässigt. I slutet av september lanserades den nya svenska sajten, kort därefter följd av den engelska versionen. Webbplatserna är nu mer homogena, användarvänliga och har en ny grafisk form. Hurra! har med utgångspunkt från […] Läs mer →

God uppväxt i Nynäshamns kommun!

För Nynäshamns kommun, som vi är upphandlade av sedan juni 2014, har vi producerat en slutrapport samt en mer lättillgänglig broschyr som presenterar tre utvecklingsprojekt som kommunen har genomfört 2012–2015. De tre projekten Hälsofrämjande skola i Sorunda, Tillgänglig fritid för alla och Socialtjänstens ungdomsteam för alla har genomförts, med positiva resultat, som ett led i […] Läs mer →

Årsredovisning och kvartalsrapport för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience första ”riktiga” årsredovisning är klar. I november 2014 noterades bolaget på NASDAQ OMX First North – helt i enlighet med deras målsättning att expandera och utveckla projektportföljen ytterligare. Därmed ökar behovet att kommunicera på rätt sätt med investerare, förvaltare och småsparare på börsmarknaden. Årsredovisningen innehåller, förutom årets ekonomiska resultat, en kort presentation av […] Läs mer →

Monterlösning för logistikmässa i München

Den 5 till 8 maj medverkade Stockholms Hamnar på mässan Transport Logistic i München. Hurra! skapade monterkonceptet ”Ports of Stockholm – for a greater future” för att visa hur Stockholms Hamnar möter framtiden med ökad kapacitet och hållbarhet. Stockholms Hamnar medverkade för första gången på en stor internationell transport- och logistikmässa. Utgångspunkten var att visa […] Läs mer →

Tema Norrland i Spåradiskt 1:15

I vårens nummer av Spåradiskt, Strukton Rails kundtidning, fokuserar vi på Norrland. Läs om snöutmaningar på spåret, status för Norrbotniabanan och integration mellan Strukton och BB Rail i norra Sverige. Infrastrukturministerns natt på Nynäsbanan, tågvärden Ronnys möte med resenärerna och problemlösande signaltekniker är andra delar av innehållet. Hurra! har producerat Spåradiskt sedan 2003. Formen skapade […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies