Höstnytt

Tiden går fort när man har kul! Här på Hurra! är det fullt ös med små och stora jobb från både nya och befintliga kunder. Vi arbetar med Stockholms Hamnars Öppet hus i Värtahamnen, kundtidningar för Strukton Rail och Etteplan, broschyrer för Neova och en hel del annat. Håll utkik efter mer information och bilder här – kommer snart!

Byggskyltar för Haninge kommun

För Haninge kommun har vi sommaren 2013 samt sommaren 2014 formgett och producerat byggskyltar till två av deras byggprojekt.

Byggskyltar Haningeterrassen och Albyberg

Först ut var två plogformade skyltar för företagsparken vid Albyberg, mellan Stockholm och Nynäshamn. Skyltarna är placerade vid väg 73 och intill Dalarövägen, och syftar till att marknadsföra företagsparken – att locka företag att etablera sig här när det är dags för inflyttning 2015. Vårt uppdrag bestod i rekognosering och att hitta platser för skyltarna, formgivning, copywriting samt ansvar för tryck och montering av skyltarna på plats.

Nästa projekt var att producera samma typer av skyltar till byggprojektet Haningeterrassen, där Haninge kommun bygger 240 lägenheter och kommunala anrättningar såsom bussterminal, vårdlokaler och biograf intill Haninge centrum.

Byggskylt Haningeterrassen

Byggskylt Albyberg

Guide för säkrare körning med hög tyngdpunkt

Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt

Vältolyckor har funnits lika länge som det har funnits fordon på våra vägar. Visste du att det inträffar en till två vältolyckor per dag i Sverige? Detta trots ökning av fordonens prestanda och utveckling av datoriserade säkerhetssystem.

För TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har Hurra! tagit fram en guide för säkrare körning med hög tyngdpunkt. Guiden innehåller beskrivande texter och exempel samt illustrationer som visar vältrisker i olika situationer och för olika fordon.

Guiden baseras delvis på en handbok för körning med tank- och timmerbil, som vi tidigare producerat, men innehåller ny struktur, cirka 15 nya illustrationer, ny grafisk form samt nya texter. TYA har levererat underlag till texter och illustrationer som sedan redigerats och utvecklats av Hurra!.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Cirka 17 000 företag, med ungefär 100 000 anställda, är anslutna. Hurra! har haft ett nära samarbete med TYA sedan våren 2006.

Hurra! Nynäshamn valde oss!

Efter upphandling tecknar Nynäshamns kommun avtal med oss inom reklam- och kommunikationsbyråtjänster. Avtalsperioden är två år. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Aktuella ämnen i vårens Spåradiskt

Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014

Det händer mycket i järnvägsbranschen och på Strukton Rail nu. I vårens Spåradiskt, Struktons kund- och personaltidning, kan du bland annat läsa om samgåendet med BB Rail, det förnyade ansvaret på Södra stambanan och arbetet för högre säkerhet i branschen. Det ökande intresset för modelljärnvägar, trängseln i tunnelbanan och partiröster om järnvägen inför valet, är andra aktuella ämnen som tas upp.

Hurra! har producerat Spåradiskt sedan 2003. Formen skapade vi 2007 och har sedan vidareutvecklat den efterhand. Sedan 2010 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution. Spåradiskt ges ut två gånger om året.

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies