Broschyrer om hamnjubileum

Inför den årliga Transportkonferensen som anordnas av Trelleborgs Hamn tog vi fram en broschyr på svenska och engelska, ”Trelleborgs Hamn 150 år”. Hurra! stod för kreativa idéer, översättning till engelska, textredigering samt grafisk produktion.

Omslaget till 150 år med Trelleborgs Hamn

Ett uppslag ur 150 år med Trelleborgs Hamn

Ett uppslag ur 150 år med Trelleborgs Hamn

Ett uppslag ur 150 år med Trelleborgs Hamn

Ett uppslag ur 150 år med Trelleborgs Hamn

Broschyr till spårägare

Strukton – spårägare

Järnvägsföretaget Strukton Rail har flera stora kontrakt med Trafikverket och SL. Men även privata spårägare är en viktig målgrupp. I somras fick vi i uppdrag att ta fram en broschyr som riktar sig särskilt till dessa. Syftet är att presentera företagets verksamhet och kompetens samt förmedla vinster med att anlita Strukton, för i första hand spårunderhåll. Uppdraget omfattar kreativa lösningar, bildval, grafisk form, originalproduktion, copy samt projekt- och produktionsledning. Vi har även tagit fram ett följebrev som skickas ut tillsammans med broschyren.

Strukton – spårägare

Strukton – spårägare

Profilmaterial för Hjälpmedelsinstitutet

Vi har skapat ett grafiskt manér för His utbildnings- och kontorsmaterial. Detta bygger på befintligt manér för övriga trycksaker, i enlighet med den grafiska manualen som tagits fram av Hurra!.

Produkterna som ingick i uppdraget var brevpapper, visitkort, bokmärke, kuvert, beställningsblankett, mallar för pressmeddelande, olika kursintyg och konferensinbjudan, namnskyltar, etiketter till påsar och en mapp. Brevpapper, mallar och beställningsblankett skapades i Office Word och allt annat i Indesign. Original och mallar levererades direkt till Hi.

Visitkort, Wordmallar; brev, pressmeddelande, beställning, kuvert & etikett samt bokmärke

Wordmallar: kursintyg och inbjudan

Hurra! är sedan 2008 upphandlade av Hi för grafisk produktion och har, förutom grafisk manual, producerat rapporter, utställningsmaterial, en tidning om Fritt val av hjälpmedel med mera.

Prislistor för Neova

Neova – prislista företagNeova – prislista privatpersoner
Neova – inbjudan företagNeova – inbjudan privatpersoner
Neova – påminnelse företagNeova – påminnelse privatpersoner

För tredje året har vi på uppdrag av Neova producerat 16 olika prislistor för Neovas fjärrvärme inklusive följebrev, inbjudan till informationsträff – allt enligt ett grafiskt manér som vi skapade 2010. Enligt detta manér väljer vi två nya bilder inför varje år – en till företagskunder och en till privatkunder. Bilderna ska andas natur och förmedla att fjärrvärme är ett miljömässigt bra sätt att värma upp bostäder och lokaler. Årets bildtema var insekter på blommor. Materialet skickas till företag och privatpersoner på åtta orter i Sverige.

Neova är Skandinaviens ledande biobränsleföretag. Bland företagets kunder finns stora värmeverk och industrier såväl som villaägare. Samarbetet mellan Neova och Hurra! inleddes i september 2010, då Neova kontaktade oss med anledning av vår erfarenhet av samarbete med företag inom energi- och fjärrvärmebranschen.

Korridorblad för Trelleborgs Hamn

Korridorblad

Trelleborgs Hamn är en relativt ny kund hos Hurra!. 2011 skapade vi ett manér för deras marknadsföring av Europakorridorerna i fyra olika säljblad samt en PowerPoint-presentation. Nu i höst uppdaterade vi de fyra befintliga bladen samt tog fram ett nytt, gemensamt blad för alla fyra korridorer.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies