Hurra! Nynäshamn valde oss!

Efter upphandling tecknar Nynäshamns kommun avtal med oss inom reklam- och kommunikationsbyråtjänster. Avtalsperioden är två år. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Aktuella ämnen i vårens Spåradiskt

Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014 Spåradiskt nr 1/2014

Det händer mycket i järnvägsbranschen och på Strukton Rail nu. I vårens Spåradiskt, Struktons kund- och personaltidning, kan du bland annat läsa om samgåendet med BB Rail, det förnyade ansvaret på Södra stambanan och arbetet för högre säkerhet i branschen. Det ökande intresset för modelljärnvägar, trängseln i tunnelbanan och partiröster om järnvägen inför valet, är andra aktuella ämnen som tas upp.

Hurra! har producerat Spåradiskt sedan 2003. Formen skapade vi 2007 och har sedan vidareutvecklat den efterhand. Sedan 2010 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution. Spåradiskt ges ut två gånger om året.

Stockholmshems årsredovisning klar

Stockholmshem årsredovisning 2013Stockholmshem årsredovisning 2013Stockholmshem årsredovisning 2013

Ännu en laddning av Stockholmshems konstprydda, topprankade* årsredovisning är tryckt och levererad. Denna gång fick vi i uppdrag att göra en nedbantad tryckt version då kunden vill satsa mer på en webbaserad variant, för vilken vi producerade ett antal diagram.

Hurra! är sedan 2010 upphandlade av bostadsbolaget för produktion av deras årsredovisning. För varje år har vi utvecklat den grafiska formen, vässat samarbetet och effektiviserat arbetsprocessen.

AB Stockholmshem är med sina 25 500 lägenheter och 3 100 lokaler landets näst största bostadsföretag. Företaget ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

*Stockholmshems årsredovisning för 2011, framtagen av Hurra!, toppade Fastighetsvärldens lista i deras årliga ranking – och sedan dess har den bara blivit bättre!

Hurra! Nu är avtalet i hamn!

Efter avslutad upphandling står det klart att vi fortsätter det goda och nära samarbetet med Stockholms Hamnar i minst två år till. Självklart är vi glada för förtroendet och taggade inför kommande uppdrag.

”Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med Hurra! – en trygg partner som vi har fullt förtroende för. De kan vår verksamhet och bransch, och de kan kommunikation. Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta för att stärka vårt varumärke och kommunicera i världsklass!” Camilla Strümpel, kommunikationschef, Stockholms Hamnar

Hurra! har varit Stockholms Hamnars kommunikationspartner sen mitten av 90-talet. Vi har bland annat skapat och vidareutvecklat deras grafiska profil, producerat annonskampanjer, en mängd trycksaker och årsredovisningar samt ansvarat för en rad utställningar och evenemang. Förra året prisades Stockholms Hamnar för näst bästa hamnkommunikation i världen!

Nyligen levererades årsredovisningen för 2013 – den fjortonde i raden. På tur står ett antal skyltar, vepor, nyhetsblad och broschyrer, och i höst väntar sjöfartsfesten Hamnens dag. Boka in den 21 september redan nu!

Nummer 14 för Stockholms Hamnar!

Stockholms Hamnars årsredovisning 2013Stockholms Hamnars årsredovisning 2013Stockholms Hamnars årsredovisning 2013Stockholms Hamnars årsredovisning 2013Stockholms Hamnars årsredovisning 2013Stockholms Hamnars årsredovisning 2013Stockholms Hamnars årsredovisning 2013

Nu är den klar, den fjortonde i raden av årsredovisningar som vi har gjort för Stockholms Hamnar! Förutom att redovisa årets resultat och händelser, är syftet att sprida kunskap om hamnens breda verksamhet bland kunder, allmänhet, ägare och andra intressenter.

2013 har präglats av den pågående utvecklingen i den växande Stockholmsregionen, där stad och hamn formas sida vid sida. Stockholms Hamnars stora projekt är självklara inslag i årsredovisningen. Under 2013 togs det första spadtaget för den nya Värtahamnen och de förberedande arbetena i Kapellskärs Hamn startade.

Trots en tuff marknad slog antalet kryssningspassagerare och containrar nya rekord 2013. Dessutom togs ytterligare ett steg med verksamhetens hållbarhetsrapportering, som sedan förra året är en integrerad del i årsredovisningen.

Läsaren får möta några av hamnens intressenter inom hållbarhet – kunden Viking Line, ägaren Stockholms stad, miljöorganisationen WWF samt en närboende. Stockholms största solcellsanläggning, det nya fartyget Viking Grace samt prisbelönat arbete med miljö och kommunikation, är andra saker som lyfts fram.

Som vanligt har Hurra! ansvarat för projekt- och produktionsledning, upplägg och struktur, kreativa och grafiska lösningar, diagram, tabeller och bildval inklusive fotoregi, originalproduktion samt intervjuer med intressenter, copy och textkorrektur.

Både Stockholms Hamnar och Hurra! är mycket nöjda med resultatet – en 104 sidor tjock årsredovisning i format A4, med gott om bilder som speglar verksamheten under året, enligt den grafiska form och det bildspråk som vi har skapat och vidareutvecklat för Stockholms Hamnar genom åren.

Hurra! har samarbetat med Stockholms Hamnar sedan mitten av 90-talet. 2014 inleds en ny upphandlingsperiod på minst två år. Det ser vi fram emot!

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies