Olympen Skolor & Förskolor – ny kund!

Hurra! Nu ger vi oss in i skolans värld, tack vare samarbetet med Olympen Skolor & Förskolor. Vi har startat med fotografering och mer är på gång.

Olympen är pionjärer inom de fristående för- och grundskolorna och har ett tydligt fokus på hälsa, individuellt lärande och språk. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Premiärjobb för Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja broschyr

I augusti inledde vi ett samarbete med serviceföretaget Lassila & Tikanoja. Vårt första uppdrag var att ta fram broschyr- och utställningsmaterial för, i första hand, företagets medverkan på Elmia Städ 22–24 september.

Lassila & Tikanoja, L&T, är ett av de större företagen i Sverige inom fastighetsnära tjänster. De skapar kundanpassade servicelösningar för alla typer av fastigheter såsom kontor, gallerior, köpcentrum och butiker, fabriker, skolor, logistikanläggningar, allmänna områden, offentliga byggnader samt restauranger.

Hurra!s uppdrag var att ta fram en övergripande företagsfolder, fem faktablad som presenterar företagets olika servicekoncept och visitkort samt vepor, rollups och tävlingsformulär till L&T:s monter på mässan Elmia Städ. Vi ansvarade för bildlösningar, grafisk form, originalproduktion, faktainsamling inklusive citat från kunder samt copywriting.

– Hurra! har gjort ett mycket grundligt och professionellt jobb och kom med genomtänkta tips och råd! De kändes tryggt hela vägen, säger Matthias Lindholm på L&T.

Nu ser vi fram emot att lära känna L&T ännu bättre genom fortsatt gott samarbete!

Lassila & Tikanoja broschyr

Broschyr, inlaga

Lassila & Tikanoja produktblad

Produktblad, framsidor

Lassila & Tikanoja produktblad, fram- och baksida

Produktblad, fram- och baksida

Lassila & Tikanoja tavlingsformular

Tävlingsformulär

Lassila & Tikanoja visitkort

Visitkort

Lassila & Tikanoja rollup

Rollup

TYA på Elmia Lastbil

TYA på Elmia LastbilTYA på Elmia LastbilTYA på Elmia LastbilTYA på Elmia LastbilTYA på Elmia Lastbil

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, medverkade på Elmia Lastbil i Jönköping 24–27 augusti. Elmia Lastbil är en internationell mässa för åkeri- och transportbranschen. Här samlas åkerinäringen för att knyta kontakter och göra affärer, för utbyte av erfarenhet och för att skaffa sig ny kunskap. TYA fanns på plats för att sprida kunskap om att arbeta i transportbranschen och om sina utbildningar.

Hurra!s uppdrag var att ta fram en monter med innehåll, med utgångspunkt från 2014 års monter. Vårt arbete omfattade projekt- och produktionsledning, kreativa lösningar och grafisk produktion av monterdekor och tryckt material, samt byggnation och uppsättning av montern på plats i Jönköping.

Filmning pågår

Nu är vi igång! I början av september åkte vi till Göteborg för att filma för Sjöfartsverkets projekt Sea Traffic Management. Sedan juni 2016 är Hurra! tillsammans med Swedish Frames upphandlade av Sjöfartsverket för filmproduktion. Fortsättning följer – håll utkik här!

Hurra! för Sjöfartsverket – ny kund!

Sedan den 20 juni 2016 är Hurra!, tillsammans med Swedish Frames, upphandlade av Sjöfartsverket för filmproduktion. Det första projektet är redan påbörjat. Uppdraget är att ta fram en film, som i första hand riktar sig till rederier, för att rekrytera 300 testfartyg till STM Validation-projektet. Projektet innebär att mjuk- och/eller hårdvara installeras ombord, för att erbjuda involverade fartyg ett flertal viktiga och fördelaktiga tjänster.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies