Utveckling av Stockholms Hamnars grafiska profil

Omslaget till Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003

År 2001 påbörjades arbetet med att modernisera och justera Stockholms Hamnars befintliga logotype, förnya och utöka den befintliga grafiska profilen samt producera en grafisk manual. Tidigare hade Stockholms Hamnar en väldigt enkel grafisk profil som i princip omfattade logotyp, typsnitt och färger.

Då vi arbetat med Stockholms Hamnar under ett antal år var vi väl insatta i deras produktioner och kunde snabbt starta upp ett inledande researcharbete. Tillsammans med en projektgrupp från kunden samlade vi in allt tillgängligt producerat material för att få en bra och så komplett överblick som möjligt. Vi konstaterade snabbt att det fanns mycket att göra för att få ett enhetligt och konsekvent grafiskt språk. Bland annat består Stockholms Hamnar av tre olika geografiskt spridda hamnområden (Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn) med skilda förutsättningar och behov, vilket innebar spretig kommunikation.

Efter faktainsamling, förarbete och förankring hos kunden startade arbetet med att skapa en enhetlig struktur. Skisser och förslag togs fram och bearbetades tillsammans med Stockholms Hamnar. Bland annat beslutades, på vår inrådan, att logotypen borde förenklas och moderniseras. En viktig del var att få alla verksamhetsområden att kommunicera att man var Stockholms Hamnar, tidigare hade man ibland kommunicerat en annan avsändare, till exempel Stuveriet eller Kapellskärs Hamn.

Stockholms Hamnars logotyp – före och efter

Logotypen förenklades på så sätt att symbolen blev mer framträdande och att vi bytte typsnitt på namnet. Resultatet blev en tydligare och enhetligare avsändare för alla företag inom koncernen Stockholms Hamnar. På detta sätt fick Stockholms Hamnar ett större genomslag, bland annat genom att all tryckt och digital information gick ut med samma avsändare och grafiska språk.

Projektet avslutades i juni 2003 med att en tryckt och en digital grafisk manual togs fram och distribuerades till alla medarbetare och samarbetspartners.

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar

I början av 2000-talet fanns ett behov av att informera allmänhet, politiker och beslutsfattare om de olika delarna av hamnarnas verksamhet för att de skulle förstå hur betydelsefulla hamnarna är för Stockholm och regionen i övrigt. Hurra! fick uppdraget att ta fram en annonsserie med detta budskap.

Många känner inte till att mycket av det som är viktigt och självklart för oss svenskar i vardagen kommer via Stockholms Hamnar. Detta ville vi visa på ett tydligt och roligt sätt. Kampanjen bestod av åtta annonser som speglade de olika delarna i hamnens verksamhet och som visade föremål som fraktas via eller är förknippade med Stockholms Hamnar. Tillsammans utgjorde bild, rubrik och brödtext ett dubbeltydigt budskap med glimten i ögat.

Annonserna som ingick i kampanjen ”Via Stockholms Hamnar” visades i fack- och dagspress 2002-2004. Målsättningen med annonserna – ökad kännedom om hamnens verksamhet och betydelse – har uppnåtts. Kampanjen fick mycket positiv respons och resulterade i ännu en annonskampanj på temat ”Via Stockholms Hamnar”.

Soldäck! Via Stockholms Hamnar

Fiskelycka! Via Stockholms Hamnar

750 år! Via Stockholms Hamnar

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies