Foldrar

Sju faktafoldrar för Strukton Rail

Inför Strukton Rails medverkan på mässan Nordic Rail Future Transport i oktober har vi producerat sju faktafoldrar, varav några fanns sen tidigare och behövde uppdateras innehållsmässigt. Samtliga fick ny form och nya bildlösningar. Vi ansvarade för faktainsamling, copy, bildlösningar och grafisk produktion. Foldrarna presenterar Struktons verksamhet och erbjudande inom Projekt och förnyelseuppdrag, Kontrakt, Underhållskontrakt för […] Läs mer →

Programfolder till IPv6-seminarium

Vi har producerat en programfolder för Post- och telestyrelsens (PTS) seminarium om IPv6 som hölls den 9 oktober 2013. IPv6 är ett nytt internetprotokoll som har utvecklats på grund av att antalet möjliga adresser i IPv4 inte är tillräckligt. Vi har tidigare producerat två foldrar samt flera rollups och affischer med information om IPv6. Hurra! […] Läs mer →

Framtidens järnväg formas idag!

För Branschföreningen Tågoperatörerna har vi tagit fram en vikfolder och en rollup med budskapet ”Framtidens järnväg formas idag”. Materialet användes vid ett seminarium i april samt vid Almedalsveckan på Gotland i juli. Vårt uppdrag omfattade bildlösningar, copy och grafisk produktion.

Foldrar och broschyrer för Post- och telestyrelsen

Hurra! är sedan våren 2011 upphandlade av Post- och telestyrelsen (PTS) för grafisk form och produktion. Sedan dess har vi tagit fram ett antal foldrar och broschyrer. Vi följer PTS grafiska profilmanual, när det inte är frågan om särskilda projekt inom PTS, som har egna grafiska profiler. Exempel på enskilda broschyrer och foldrar som vi […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies