Affärsframgångar och projektutveckling för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 är den andra som vi tar fram för det börsnoterade läkemedelsföretaget Sprint Bioscience.

Årsredovisningen producerades i enlighet med den grafiska form och det bildmanér som vi skapade förra året, med fokus på personen bakom professionen. Utöver det ekonomiska resultatet kan man läsa om det viktiga avtalet med Bayer HealthCare, det nya terapiområdet typ 2-diabetes (T2D) samt ny kompetens inom cellbiologi.

Hurra! ansvarade för kreativa lösningar, fotografering och bildlösningar, grafisk form, intervjuer och copy för medarbetaravsnittet och T2D-avsnittet, redigering av textunderlag från kunden, originalproduktion, korrektur samt projekt- och produktionsledning.

Sprint Bioscience årsredovisning 2015

Sprint Bioscience årsredovisning 2015

Vårnumret av Spåradiskt – ute nu!

Spåradiskt nr 1, 2016

Hurra! Vårnumret av Spåradiskt, Strukton Rails kundtidning, har landat! Liksom tidigare har vi ansvarat för hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med fotografer och externa skribenter, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt tryckning och distribution.

Tidningen har vi producerat och utvecklat sedan 2003. Sedan 2008 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Spåradiskt ges ut två gånger om året.

Spåradiskt nr 1, 2016

Spåradiskt nr 1, 2016

Spåradiskt nr 1, 2016

Hurra! för ADDvise årsredovisning 2015

ADDvise årsredovisning 2015ADDvise årsredovisning 2015ADDvise årsredovisning 2015ADDvise årsredovisning 2015

Den första Hurra!-producerade årsredovisningen för ADDvise är klar.

I “framvagnen” presenteras verksamheten och årets viktigaste händelser inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Här beskrivs även aktuella företagsförvärv, ett led i ADDvise tillväxtstrategi, samt utvecklingen på marknaden. Dessutom får läsaren bekanta sig med en kund och en medarbetare – båda inom dotterbolaget Sonesta i USA. I bakre delen av årsredovisningen rapporteras årets ekonomiska resultat.

Vårt uppdrag var att leda produktionen samt ansvara för bildlösningar, fotografering, grafisk form och originalproduktion. Vi producerade all text i framvagnen, baserad på intervjuer med vd, affärsområdeschefer, kund och medarbetare samt befintligt textmaterial. ADDvise-koncernen är en ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter. Två affärsområden, Lab och Sjukvård, levererar laboratorieinredning, medicinteknik och instrument till sjukvårds- och forskningsenheter i över 60 länder.

Sextonde året för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Nu är den klar – den sextonde i raden av årsredovisningar som vi har producerat för Stockholms Hamnar. Sedan ett par år tillbaka omfattar den en hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Report Index. Detta år uppgraderades denna till den högre nivån GRI G4.

Vid sidan av det ekonomiska resultatet fick hållbarhetsarbetet stort utrymme i år, bland annat bidrar ett antal hamnrelaterade personer med citat. Stockholms Hamnars roll och betydelse i den växande Stockholmsregionen samt de viktiga utvecklingsprojekten i Kapellskärs Hamn, Värtahamnen och Stockholm Norvik Hamn är andra områden som lyfts fram.

När det gäller den grafiska formen har vi tagit ännu ett steg samt adderat flera pedagogiska illustrationer och diagram för att tydliggöra innehållet och lyfta fram Stockholms Hamnars roll i regionen.

Sammantaget ansvarade vi för bildlösningar, fotografering, korta intervjuer med intressenter (ägare, kunder, medarbetare med flera), grafisk form, illustrationer, diagram och tabeller, originalproduktion, textredigering, korrektur samt projekt- och produktionsledning.

Årsredovisningen omfattar 92 sidor och producerades på svenska och engelska.

Stockholms Hamnar på Shippax

Den 13–15 april deltog Stockholms Hamnar på Shippax, en av världens största mötesplatser för sjöfartsnäring. Den årliga tvådagarskonferensen hålls ombord på olika fartyg varje år. I år var turen kommen till Silja Symphony, som går mellan Stockholm och Helsingfors.

Stockholms Hamnar fanns på plats i utställningshallen och medverkade även på ett seminarium där de presenterade aktuella byggprojekt som genomförs för att kunna ta emot fler och större fartyg. Väl tillbaka i Stockholm bjöd Stockholms Hamnar konferensgästerna på en guidad tur i nya terminalen i Värtahamnen.

Hurra! producerade montern med tillhörande material samt flyers och skyltar till guidningen i terminalen.

Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies